Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

bitchiloveyou

May 23 2017

bitchiloveyou
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

May 08 2017

bitchiloveyou
9092 d43b
Reposted fromdabkowa dabkowa viawbrewzasadom wbrewzasadom

May 03 2017

bitchiloveyou
  A potem zaczyna się zwykły kołowrót. Każdy ma własny, kawa-papieros, herbata-tost, pies-smycz, wszystko tak zaplanowane, żeby się jak najmniej bać.
— Amélie Nothomb – Dziennik Jaskółki
Reposted fromIriss Iriss viazmora zmora

April 30 2017

bitchiloveyou
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
bitchiloveyou
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viauaremyheaven uaremyheaven

April 26 2017

bitchiloveyou
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viayoubastard youbastard

April 23 2017

bitchiloveyou
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

April 18 2017

bitchiloveyou
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viayoubastard youbastard

April 10 2017

bitchiloveyou
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viayoubastard youbastard

March 29 2017

bitchiloveyou
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viayoubastard youbastard

March 26 2017

bitchiloveyou
3509 fd19
Reposted fromlittlefool littlefool viazmora zmora

March 25 2017

4691 0895 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaretaliate retaliate

March 24 2017

bitchiloveyou
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
bitchiloveyou
Wszystko, co na zawsze trochę mnie przeraża..
— Julia Marcell - Andrew
Reposted frommonstrum monstrum viaateme ateme
bitchiloveyou
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 21 2017

bitchiloveyou
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viauaremyheaven uaremyheaven
bitchiloveyou
1611 f7fb 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viauaremyheaven uaremyheaven

March 20 2017

bitchiloveyou
Rodzice nigdy nie powinni przy swoich dzieciach kłócić się, siać defetyzm, i mówić tylko o tym jakie to życie jest ciężkie, i że przyjemności w nim jak na lekarstwo.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazaaaczarowana zaaaczarowana
bitchiloveyou
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazmora zmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl