Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

bitchiloveyou
To teraźniejszość. Ciesz się nią, póki trwa.

July 17 2017

bitchiloveyou
2641 9a09
Reposted fromflesz flesz viazmora zmora
bitchiloveyou
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viauaremyheaven uaremyheaven

July 12 2017

bitchiloveyou
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazmora zmora

July 09 2017

bitchiloveyou
7229 a63c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaindietrof indietrof
bitchiloveyou
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viauaremyheaven uaremyheaven
bitchiloveyou
Jego własne zbliżanie się do trzydziestki nie budziło w nim uśpionej paniki ani nadaktywności, ani potrzeby zmiany kształtu dotychczasowego życia na model bardziej właściwy dla trzydziestolatka. Nie dotyczyło to jednak jego przyjaciół, więc ostatnie trzy lata przed trzydziestką Jude spędził na wysłuchiwaniu ich elegii na minione dziesięciolecie, wyliczania, co zrobili, a czego nie zrobili, zestawów samobiczowania się i obietnic.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka viazmora zmora

June 20 2017

bitchiloveyou
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj

June 18 2017

bitchiloveyou
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaateme ateme

June 16 2017

bitchiloveyou
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viaateme ateme

June 15 2017

7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viaretaliate retaliate
bitchiloveyou
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viauaremyheaven uaremyheaven
bitchiloveyou
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viauaremyheaven uaremyheaven
bitchiloveyou

June 04 2017

bitchiloveyou
Każde miejsce, poza pierwszym, jest słabe.
— Robert Kubica
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bitchiloveyou
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bitchiloveyou
Jeśli będziemy prowadzić niekończącą się wojnę z przeszłością, przyszłość stanie się jej ofiarą.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bitchiloveyou
Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień.
— Madison James
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bitchiloveyou
Kiedy znasz stawkę i rozumiesz prawdziwy cel swojej misji, zyskujesz dodatkową motywację. Jesteś bardziej skupiony. Odrzucasz wszystko, co cię rozprasza. Masz jasność celu. Nabierasz siły.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bitchiloveyou
Jeśli masz okazję do odpoczynku, nie zmarnuj jej. Pozwól, aby twoje ciało i umysł się goiły, gdy to tylko możliwe.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl